Bara för att något är svårt betyder inte att det är omöjligt

Att något är svårt betyder inte att det är omöjligt. Det är så vi på Motala Fontänhus ser på begreppet psykisk ohälsa. Att var och en, oavsett funktionshinder, kan uträtta långt mer än hon eller han själv tror sig vara kapabel till, bara förutsättningarna är de rätta. Hur skulle annars vår verksamhet vara möjlig!?

Nyfiken på vad vi gör?

Vi på Motala Fontänhus välkomnar alla som är intresserade av att se vår verksamhet. Vi tar emot studiebesök från såväl privatpersoner som från olika myndigheter och inrättningar inom vården. Här finns kontaktformulär för mail samt telefonnummer, vi väntar på just ditt samtal.

Fontänhusmodellen är unik inom den psykiatriska rehabiliteringen.

Här finns varken patienter, vita rockar eller låsta dörrar. Bara medlemmar och handledare som tillsammans planerar och driver den dagliga verksamheten på klubbhuset.Kanske anar du redan det fina med fontänhus? Att verksamheten bygger på vars och ens fria vilja att närvara och bidra till det dagliga arbetet efter förmåga. Mänsklighet, samvaro och arbetsglädje istället för ett ensidigt fokus på sjukdomsbilden.