IMG_7698-1140x285modellen

Fontänhusen är politiskt och religiöst obundna. Medlemskapet är gratis för den enskilde och medlemmarna får inte betalt för sitt arbete i huset.
De kommer för att bryta sin isolering, strukturera sin dag, umgås och stärka sin självkänsla.

En viktig målsättning är att varje medlem ska bli huvudpersonen i sitt liv och i sin rehabilitering. Från patient till person, det är tanken som styr arbetet inom Fontänhus i alla länder.
En fungerande vardag ger livet en mening

Psykisk ohälsa kan råda under en begränsad tidsperiod såväl som livet ut.
Vår övergripande målsättning är att skapa en tillvaro för våra medlemmar som förebygger återintagning på sjukhus och banar väg mot ett fungerande liv.

För att ytterligare skapa gemenskap erbjuder vi fritidsaktiviteter utanför den ordinarie arbetstiden. Det kan vara allt från friskvård och kursverksamhet till helgdagsfirande.
Under vinter halvåret har vi även öppet några timmar varje söndagseftermiddag.