Husmöte Tisdagen 2 mars klockan13:30

Dagordning

2021-03-02

 1. Val av ordförande och sekreterare till dagens möte.

2. Val av justerare.

3. Bemötande och arbetsmiljö.

4. Ekonomi.

5. Frågor från senaste husmötet.

6. Årsklocka. Ångestloppet, Arbetsmiljö, Internationella kvinnodagen, Sommartid 28/3

7. Övriga frågor.

Valberedningensarbete inför styrelsen 

Wiki-digital arbetsinriktad dag 

Korpen 

Övrigt

8. Nästa möte.

9. Mötet avslutas