Schema V9

Måndag 1/3

11:00-12:00 Avhämtning av lunchlåda. (Utlämning sker vid entrén)
 
14.15–14.45 Digital fika/Möte Via Webex/meetings
Mötesnummer: 731 654 816

 

Tisdag 2/3

09.30 Enhetsmöte – Wiki projektet
Mötesnummer: 1757 11 8803
 
09:30-10:30 Nybesök
 
11:00-12:00 Avhämtning av lunchlåda. (Utlämning sker vid entrén)
 
13:00 Enhetsmöte – Wiki projektet
Mötesnummer: 1757 11 8803
 
13.30-14.30 Husmöte via Webex/meetings

Mötesnummer: 731 654 816

15:00 Digital avslappning med Eva Storm
Länk: https://fh.webex.com/meet/motala18

Mötesnummer är: 731 654 816

Onsdag 3/3

11:00-12:00 Avhämtning av lunchlåda. (Utlämning sker vid entrén)
 
11:00-12:00 Veckomöte Digi-Inklusion
Mötesnummer: 149 346 922
 
15.00–16.00 Utomhusaktivitet/Promenad.
vi samlas vid Radiomasterna i Bondebacka och börjar promenaden kl 15:10Torsdag 4/3

09.30 Enhetsmöte – Wiki projektet 
Mötesnummer: 1757 11 8803
 
10.15–10.45 Digital fika/möte Via Webex/meetings
Mötesnummer: 731 654 816
 
11:00-12:00 Avhämtning av lunchlåda. (Utlämning sker vid entrén)
 
13.00 Enhetsmöte – Wiki projektet
Mötesnummer: 1757 11 8803
 

13:30-14:30 Nybesök

Fredag 5/3

11:00-12:00 Avhämtning av lunchlåda. (Utlämning sker vid entrén)
 
14:00-15:00 Utomhusaktivitet/Promenad.

vi samlas vid Radiomasterna i Bondebacka och börjar promenaden kl 14:10

 
Obs! avhämtning av lunchlådor alla dagar mellan 11-12.
Beställning görs någon timme innan så vi kan förbereda din matlåda.
 
Glöm inte att besöka vår hemsida och Facebook, för uppdaterad information.