Husmöte Tisdagen 6 April klockan 13:30-14:30


Motala Fontänhus Dagordning 2021-04-06


1. Val av ordförande och sekreterare till dagens möte.


2. Val av justerare.


3. Bemötande och arbetsmiljö.


4. Ekonomi. 

 

5. Frågor från senaste husmötet. 


6. Årsklocka.

 

7. Övriga frågor.
a) Morgonrutiner på huset
b) Enheter samt enhetsmöten
c) Förslag till Valberedare för Motala Fontänhus
d) Annat

 

8. Nästa möte.

 

9. Mötet avslutas

Anslut dig till mötet kl 13:30 Via Webex/meetings
Länk: Webex/meet/Motala
Mötesnummer: 731 654 816
Eller ring in via tel: 08-50535291