ÅRSMÖTE 27/4 kl 15.00

Hej!

Nu är det snart dags för årsmöte med Motala Fontänhus. Mötet är den 27 april kl 15.00 och vi erbjuder er att närvara digitalt via länken nedan.  

Länk: https://fh.webex.com/meet/motala18 Logga in med mötesnummer: 731 654 816

Det går också bra att delta via telefonsamtal – ring tel: 08-505 352 91

Pga pandemin har vi kunnat erbjuda endast ett fåtal platser i huset, möjlighet har funnits att anmäla sig och dessa platser är nu fyllda. 

Alla som anmäler sig kommer att få dagordning, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan, årsbokslut och revisionsberättelse mailat till sig innan mötet. Senast 14 dagar innan.

Vänligen meddela om du kommer att närvara till info@motalafontanhus.se eller skicka sms/ring till 0793415610.

Med vänlig hälsning, 

Elin, Elizabeth och Tina