Husmöte tisdagen den 4maj klockan 13:30

Hej, på grund av att information till årsmötet varit ute här på hemsidan valde vi att inte lägga ut husmötets dagordning förrän nu. Därav går det bra att komma med frågor fram till måndag 3 maj.

 

Dagordning

2021-05-04

 

 1. Val av ordförande och sekreterare till dagens möte.

 2. Val av justerare.

 3. Bemötande och arbetsmiljö.

 1. Ekonomi.

 2. Frågor från senaste husmötet.

 3. Årsklockan

 4. Övriga Frågor.
  a. Vilka ska ta del av protokoll?

 5. Nästa möte

 6. Mötet avslutas