Husmöte 1 juni

 

Dagordning

2021-06-01

 

 1. Val av ordförande och sekreterare till dagens möte.

 2. Val av justerare.

 1. Bemötande och arbetsmiljö.

 1. Ekonomi

 1. Frågor från senaste husmötet.

 1. Årsklocka.- midsommar, – planering för kick off

 1. Övriga frågor:
  a)Lunch/fika priser
  b)Reception
  c)Öppettider under sommaren

 1. Nästa möte: 6 juli-2021

 1. Mötet avslutas