VIKTIGT – EXTRA MÖTE 8/6

Dag & Tid; tisdag 8/6 kl 13.30–14.45

Plats; via Webex/meetings Länk: https://fh.webex.com/meet/motala18 

Mötesnummer: 731 654 816 logga gärna in i tid

Hej pga. lågt deltagande under vårt husmöte igår behöver vi bjuda in till ytterligare ett möte.  Vi har ett par saker vi behöver informera om, samt diskutera och besluta kring tillsammans med er.

 Diskussions- och beslutspunkter gäller följande;

  • Midsommar 2021 – Förslag har inkommit om att vara på Bondebacka och fira med olika aktiviteter som påminner om det vi gjorde under Valborg  – hur vill vi göra?
  • Planering för återöppnandet – kort information om ny ingång samt reception och förberedelser kring det – målet är att ha en klar reception vid återöppnandet – hur går vi vidare med arbetet kring receptionen?
  • Planering för kick off – när ska vi ha kick off och vilka vill ingå i gruppen som arbetar med det?
  • Priser – Swishavgift – gäller smörgås, lunch och fika + övr inköp                                                                            

 Informationen gäller följande;

  • Öppettider under sommaren och bemanning

Det är angeläget att fler medlemmar deltar i möten då det är bla. under våra husmöten vi kan fatta beslut om saker och ting som rör oss alla.

Protokoll från husmötet kommer så fort det är justerat, men då vi inte var beslutsmässiga behöver vi ses igen och gå igenom ovanstående.

Vill du vara på plats i huset under mötet är det bara att meddela via tel/epost/sms, max antal 5 så först till kvarn gäller.

Välkommen, Elin, Elizabeth och Tina