Husmöte 2/8

Tisdag 2/8 kl 13.30 – 15.00

Plats; Huset eller via WebEx

Länk: https://fh.webex.com/meet/motala18 Mötesnummer: 731 654 816

VIKTIGT att komma i tid om du ska delta på plats, alt logga in senast 13.20.

 Närvarande på huset;

Närvarande via länk;

 1. Val av ordförande
 2. Val av sekreterare för dagens möte
 3. Val av justerare
 4. Bemötande och arbetsmiljö
 5. Föregående protokoll från senaste husmötet, frågor?
 6. Ekonomi – Personal, praktikanter – Medarbetarsamtal
 7. Årsklocka Psykla 6/8, ingen socialaktivitet fredag 5/8, kickoff 15/8 kl 09.00-15.00 anmäl senast 8/8
 8. Val av styrelsemedlemmar 2st + 1 reserv inför kommande styrelsemöte som är 25/8 kl 15.15 på huset eller via länk. OBS! meddela ordförande vilka medlemsrepresentanterna blir så dem kan bjudas in till mötet
 9. Frågor till Styrelsen och återkoppling från senaste styrelsemöte – Jouni/Karin
 10. Övriga frågor
 • Utbildning livsmedel/hygien Alin preliminärt datum för utbildning 22/8
 • Sommaröppettider tom v32 mån-tors 09–15 fredagar 10-14 socialaktivitet
 • Hur har det gått under sommaren?
 • Läget Ung i Huset
 • Rekrytering-läget
 • NBV kurser – Teaterkurs/annat?/Elin
 • Avslappning åter v33, tisdagar kl 15.00
 • Huset stängt 29/8
 • Nästa möte tisdag 6/9–2022 kl 13.30-15.00 
 • Mötet avslutas

 

                  Ordförande                         Sekreterare                            justerare