Veckoschema V2

Måndag 9/1

08:30   –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:00 –  Intro

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

14:15-14:30  –   Fika

 16:00  –   Huset stänger

Tisdag 10/1

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:15-10:30  –   Frukostbuffé

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

13:30-14:50  –   Husmöte via Webex/meetings
Länk: https://fh.webex.com/meet/motala18
Mötesnummer: 731 654 816  

14:15-14:30  –   Fika

15:00-15:30 –  Avslappning med Eva – på plats eller via webex
Länk: https://fh.webex.com/meet/motala18
Mötesnummer: 731 654 816  

 16:00  –   Huset stänger

Onsdag 11/1

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

14:15-14:30  –   Fika

16:00  –  Huset stänger

Torsdag 12/1

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:15-10:30  –   Frukost

10:30-12:00 –  Ung i huset

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

13:50-15:00  –   Nationella veckomötet (Föreläsning av Margareta Frost)

14:15-14:30  –   Fika

 16:00  –   Huset stänger

Fredag 13/1

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

14:00-15:00  –   AW Fika

 15:00  –   Huset stänger

KOM IHÅG ATT VI FINNS HÄR FÖR DIG
Om du t.ex. behöver hjälp med att ta kontakt med myndigheter, jobb, utbildning, eller om du vill boka in ett individuellt möte för Vägar Ut!

Ha en trevlig helg!