Husmöte 10 januari 2023

Dagordning/Husmöte

Tisdag 10/1 kl 13.30 – 15.00

Plats; Huset eller via WebEx
Länk: https://fh.webex.com/meet/motala18 Mötesnummer: 731 654 816
VIKTIGT att komma i tid om du ska delta på plats, alt logga in senast 13:20.

                 Dagordning:

 1. Val av ordförande
 2. Val av sekreterare för dagens möte
 3. Val av justerare
 4. Bemötande och arbetsmiljö
 5. Föregående protokoll från senaste husmötet, frågor?
 6. Ekonomi – Personal
 7. Årsklocka, budget, planera inför årsmöte, CPQ, planera inför ångestloppet
 8. Årsklocka livslust, 1a Pizzadagen, 12e marsipanens dag, 19e popcorndagen, 29e veganska pizzadagen.
 9. Frågor till Styrelsen?
 10. Reserv till Styrelsemötet 26 januari kl 16:30

                 Övriga frågor

 • Biblioteket
 • Ackreditering
 • Medarbetarsamtal
 • Samverkan och stöttning – FUB Motala
 • Sociala aktiviteter
 • Hyra korpenhallen
 • Anmälan till Mimi Folkhögskola VT 2023
 • Nästa möte blir 7:e Februari 2023 kl. 13.30-15.00 
 • Mötet avslutas