Veckoschema 11

Måndag 13/3

08:30   –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-14:00  –   Påskplanering

14:15-14:30  –   Fika

15:00-15:30 – Avslappning på Huset eller via webex /meetings
Länk: https://fh.webex.com/meet/motala18
Mötesnummer: 731 654 816  

 16:00  –   Huset stänger

Tisdag 14/3

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

13:00-14:00  –   Ung i Huset-träff

14:15-14:30  –   Fika

 16:00  –   Huset stänger

Onsdag 15/3

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

14:15-14:30  –   Fika

15:00-18:15  –   Social aktivitet för anmälda (senast kl 13:00 och minst 3 anmälda)

Filmkväll; Film: Stand-up show.Tilltugg

 

Torsdag 16/3

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:15-10:30  –   Frukost

10:30-12:00 –    Mimi Folkhögskola – Hälsa och Balans 1

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

13:30-13:00 –    Mimi Folkhögskola – Hälsa och Balans 2

13:50-15:00  –   Nationella veckomötet 

14:15-14:30  –   Fika

15:00-16:00 –   Wellness- Korpenhallen

 16:00  –   Huset stänger

Fredag 17/3

07:55  –   Huset öppnar

08:00-09:00   –  Digitalt Frukostmöte – Försteg Grönan

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:15-10:30  –   Frukost

10:15-11:00  –   Planeringsmöte för Sociala aktiviteter

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

14:00-15:00  –   AW Fika – Hajkbanan

 15:00  –   Huset stänger

KOM IHÅG ATT VI FINNS HÄR FÖR DIG
Om du t.ex. behöver hjälp med att ta kontakt med myndigheter, jobb, utbildning, eller om du vill boka in ett individuellt möte för Vägar Ut!

Ha en trevlig helg!