Veckoschema V37

Måndag 11/9

08:30   –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

09:30-10:15  –  Nybesök

10:00-10:45 – Nybesök

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

14:15-14:30  –   Fika

 16:00  –   Huset stänger

Tisdag 12/9

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

09:30-10:15  –    Nybesök

10:00-11:30 –  Mimi: Egenmakt och Hälsa

10:15-10:30  –   Frukost

11:30-12:00 –   Avstämning inför 10/10

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

13:15-14:30  –  Mimi: Vi och världen

14:15-14:30  –   Fika

 16:00  –   Huset stänger

Onsdag 13/9

08:30  –   Huset öppnar

09:00-15:00 – Utedag i skogen hela dagen, huset är stängt under tiden. (Om inte vädret ställer till)

15:00-18:00  –   Social aktivitet  – Sällskapsspel

Torsdag 14/9

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:00-11:30 –  Mimi: Hälsa&Balans 1

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

13:30-15:00 –   Mimi: Hälsa&Balans 2

14:15-14:30  –   Fika

 16:00  –   Huset stänger

Fredag 15/9

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:15-10:30  –   Frukost

11:30-12:00 –Avstämning ang. Riktlinjeträdet.

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

13:15-15:00  –  Mimi: Budget i vardagen

14:00-15:00  –   AW Fika

 15:00  –   Huset stänger

Trevlig helg!