Veckoschema V38

Måndag 18/9

08:30   –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:00-11:30  –   Nationellt Studienätverk, Lundamodellen

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

14:15-14:30  –   Fika

14:35-15:35  –  Lyckorna Vårdcentral, kommer till Huset

 16:00  –   Huset stänger

Tisdag 19/9

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:00-11:30  –  Mimi – Egenmakt och hälsa

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

13:15-14:30  –  Mimi – Vi och världen

14:15-14:30  –   Fika

15:00-15:30  –  Avslappning – På Huset eller Digital Avslappning via Webex/meetings
 Länk: https://fh.webex.com/meet/motala18
 Mötesnummer: 731 654 816

 16:00  –   Huset stänger

Onsdag 20/9

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:15-10:30  –   Frukost

10:30-11:00  –   Möte ang. 10/10

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

14:15-14:30  –   Fika

15:00-18:00  –   Social aktivitet för anmälda. Korpenhallen

Torsdag 21/9

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:00-11:30  –   Mimi – Hälsa & Balans

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

13:30-15:00  –   Mimi – Hälsa & Balans

14:15-14:30  –   Fika

14:30-15:30  – Nybesök

 16:00  –   Huset stänger

Fredag 22/9

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

13:30-15:00  –  Mimi- Budget i vardagen

14:00-15:00  –   AW Fika

 15:00  –   Huset stänger

Trevlig helg!