Ångestloppet


Ångestloppet är ett evenemang för att uppmärksamma att 1 av 4 lever med psykisk ohälsa och bidra till öppenhet kring ett av våra största och snabbast växande folkhälsoproblem. Det är också en möjlighet att bekanta sig med Fontänhus.

Ångestloppet har sedan flera år arrangerats av olika Fontänhus i landet och detta sker alltid den 23:e mars eftersom det är Lis Asklunds födelsedag, Lis var med och startade det första Fontänhuset i Sverige nämligen Fountaine House Stockholm!

Syftet är att få igång samtal och öppenhet kring psykisk ohälsa och kanske rasera en och annan fördom. Likaså att få människor att börja röra på sig och sätta fokus på hur viktig kopplingen mellan fysisk och psykisk ohälsa är.

Fontänhusrörelsen är en religiöst och politiskt obunden rörelse av verksamheter, så kallade klubbhus som riktar sig till personer med psykisk ohälsa.