Ångestloppet 23/3


Sveriges Fontänhus stödjer personer som lever i eller riskerar att hamna i psykisk ohälsa till återhämtning.  Vi hjälper till att bryta isolering och skapa mening och struktur i vardagen. Att delta i vår verksamhet ger dig goda möjligheter till återhämtning, ökad tilltro till dig själv och din egen förmåga. Välkommen till oss!

Ångestloppet är ett evenemang för att uppmärksamma att en av fyra lever med psykisk ohälsa och bidra till öppenhet kring ett av våra största och snabbast växande folkhälsoproblem. Det är också en
möjlighet att bekanta sig med Motala Fontänhus.

Arrangemanget äger alltid rum den 23 mars varje år, det är kostnadsfritt och du väljer själv om du vill gå, lunka eller springa.

Välkommen att delta och stödja vårt arbete.

Motala Fontänhus bedriver en viktig verksamhet i Motala, hos oss tillåts du vara dig själv och med hjälp av en psykosocial och arbetsinriktad rehabilitering tar vi tillvara på dina kunskaper och förmågor. Genom en inkluderande och inbjudande miljö kan människor oavsett bakgrund delta. Fontänhuset hjälper människor att bygga upp en hållbar tillvaro!

Ångestloppet har sedan flera år arrangerats av olika Fontänhus i landet och detta sker alltid den 23:e mars eftersom det är Lis Asklunds födelsedag, Lis var med och startade det första Fontänhuset i Sverige nämligen Fountaine House Stockholm!

Syftet är att få igång samtal och öppenhet kring psykisk ohälsa, att bryta stigma och att få fler människor att börja röra på sig och sätta fokus på hur viktig kopplingen mellan fysisk och psykisk ohälsa är.