IMG_8085-1140x285gör skillnad

Fountainhouse grundades 1948 i New York av en grupp före detta mentalpatienter,
kvinnor och män som ville skapa ett alternativ till den traditionella psykvårdens fokus på sjukdomsbilden.
Du kanske känner någon med psykisk ohälsa? Då vet du att ensamhet, isolering och stigmatisering är vanliga inslag i problembilden.

Det var ur denna verklighet som tanken på en gemensam mötesplats föddes.
En plats där negativa mönster kunde brytas och förlorad självkänsla återerövras.  Resultatet blev ett eget klubbhus med en fontän på gården vilket inspirerade till namnet.
Detta hus blev en förebild till den internationella fontänhusmodellen som idag innefattar fler än 300 klubbhus i 30 länder, med konsultativ och rådgivande status till FN.