Varför medlem på Motala Fontänhus?

Verksamheten på Motala Fontänhus är fri från vård och behandling och bygger på frivillighet att vilja komma till huset. Det är en plats för dig mellan 16 – 65 år som lever med psykisk ohälsa och med hjälp av en psykosocial och ARBETSINRIKTAD rehabilitering tar vi tillvara på DIN KUNSKAP. Vi tar tillvara och utvecklar människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Vi bryter isolering och hjälper till att strukturera upp dagen. Genom en inkluderande och inbjudande miljö kan människor oavsett bakgrund delta. Medlemskapet är kostnadsfritt och har ingen tidsbegränsning.

En förutsättning för att Motala Fontänhus ska fungera och kunna erbjuda allt från; funktionella, rena lokaler, mat, fika, uppdaterat informationsmaterial, tidning, statistik, en fungerande hemsida och Facebook, klippt gräsmatta, samt kunna ha telefonkontakt med våra medlemmar och även kunna planera och genomföra olika aktiviteter är att DU som MEDLEM deltar och bidrar efter din förmåga till den arbetsinriktade dagen, när du är i huset. Vi är uppdelade i 3 enheter, kök, administration/reception och fastighetsskötsel och på varje enhet ansvarar medlemmar tillsammans med handledare för att dagens arbetsuppgifter blir utförda. Vi är en liten personalstyrka som har till uppgift att stötta, motivera, engagera och handleda våra medlemmar.

Vad innebär medlemskapet i korthet?

  • Som medlem deltar man frivilligt och bidrar efter förmåga till att underhålla och utveckla husets verksamhet genom den ARBETSINRIKTADE rehabiliteringen vi erbjuder (riktlinje 15)
  • Som medlem arbetar du med meningsfulla uppgifter och ingår i en gemenskap
  • Som medlem arbetar du sida vid sida med andra medlemmar och personal i huset
  • Som medlem ingår du i ett team och väljer den arbetsuppgift/arbetsuppgifter du själv önskar arbeta med när du är på Motala Fontänhus (riktlinje 18)
  • Som medlem väljer du dag och tid när du vill delta i den arbetsinriktade dagen (riktlinje 17)
  • Som medlem ökar dina chanser till att hitta vägar ut till arbete och/eller studier
  • Som medlem blir du stärkt i dig själv och känner en tillit till din egen förmåga
  • Som medlem kan man komma att synas i det marknadsföringsmaterial vi använder när vi informerar om vår verksamhet. Det kan vara i artiklar, i folder, i vår tidning ”Vintergatan”, foton, hemsidan, sociala medier m m. Du kommer att få fylla i ett ”Samtycke om informationsutbyte enligt (GDPR).

 

Vanliga frågor och svar om medlemskap

Måste jag ha en särskild diagnos för att bli medlem?
Nej, medlemskapet kräver ingen specifik diagnos men vår verksamhet riktar sig till personer som har psykisk ohälsa, inte funktionsnedsättningar som omfattas av LSS-lagstiftningen.

Tar ni emot personer på sysselsättning/arbetsträning via Arbetsförmedlingen?
Ja, det gör vi. Berätta gärna vid bokningen av nybesöket att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Din handläggare är givetvis välkommen att kontakta oss samt följa med på nybesöket för mer information.

Nybesök och introduktion?
Inledningsvis kommer du till oss på ett nybesök där vi kort berättar om Motala Fontänhus och ger dig en bild av vår verksamhet. Efter nybesöket och uppföljningsbesök är du välkommen att börja introduktion. Introduktionen innebär att du under en tid (2-3 gånger) deltar i och bekantar dig med verksamheten. Om det skulle visa sig att Motala Fontänhus inte är någonting för dig under introduktionen försöker vi hänvisa dig vidare.

Vad händer efter introduktionen?
När du bestämt dig för att bli medlem erbjuds du göra en enkel handlingsplan tillsammans med en handledare. Handlingsplanen handlar om dina mål och förväntningar. Den handlar även om dina åtagande och framtidsplaner samt vilka uppgifter du vill arbeta med och vilket stöd du önskar från oss.

Vilken dag/dagar kan jag komma?
Medlemskapet är frivilligt och du bestämmer själv omfattning samt dag och tid utifrån dina förutsättningar. Du kan komma hel och/eller halvdagar, en eller flera dagar i veckan.

Enhetsmöte – Hur vet jag vad jag kan göra och vilka arbetsuppgifter som finns?
Varje dag hålls 2 enhetsmöten, kl 9:00 och kl 13:00 och på resp. enhetsmöte går vi igenom vilka arbetsuppgifter som finns och vilka ev projekt som är igång. Du väljer själv vad du vill arbeta med och du arbetar sida vid sida med andra medlemmar och handledare. Om du får förhinder till att närvara vid ett enhetsmöte någon dag är du välkommen till huset i alla fall, vi informerar dig om vad som finns att göra eller vad du kan hjälpa till med när du kommer.

Vilka rättigheter innebär medlemskapet? Förbinder jag mig till någonting?
Som medlem kan du delta i alla delar av verksamheten, arbetsuppgifter, möten och sociala aktiviteter. Som medlem har du också rätt till medlemstöd om behov finns. Det kan röra sig om frågor som rör ditt boende, din ersättning eller kontakt med övriga samhällets vård- och serviceinsatser. Aktiva medlemmar kan anmäla intresse för och utses som deltagare på t.ex. Konferensresor, styrelse eller andra förtroendeuppdrag, beslut om sådana uppdrag tas gemensamt i verksamheten. Medlemskapet i sig är frivilligt men en förutsättning för att Motala Fontänhus ska fungera och kunna drivas är att DU som MEDLEM deltar och bidrar efter din förmåga när du är i huset. Verksamheten fungerar inte utan medlemmarnas aktiva deltagande. Viktigt att poängtera att Motala Fontänhus INTE är en träfflokal, utan vi förväntar oss att alla medlemmar bidrar och deltar i arbetet de dagar man är i huset. Däremot bidrar du alltid efter din förmåga.

Är arbetet på fontänhuset avlönat för medlemmarna?
Eftersom medlemskapet är frivilligt är medlemmarnas arbete inte avlönat. Motala Fontänhus är en rehabiliteringsverksamhet och syftet med arbetet du utför i den arbetsinriktade dagen är att utveckla självförtroende och självkänsla, stödja din återhämtning och stärka dig som individ.

Vad är skillnaden mellan medlemmar och handledare?
Både medlemmar och handledare är mycket viktiga medarbetare vid fontänhuset och arbetar sida vid sida i driften. Medlemmarna deltar i verksamheten med syfte att deras deltagande ska fungera som en rehabilitering och främja återhämtning från psykisk ohälsa. Handledarna är däremot heltidsanställda vid fontänhuset och avlönade som professionell personal. Handledarrollen innefattar bla att motivera, entusiasmera, engagera och stödja medlemmarna i den arbetsinriktade dagen.  Att delta i husmöten, att vara tillgänglig för att kunna ge personligt stöd vid behov, att bedriva uppsökande verksamhet för att nå medlemmar som inte kommer till huset via Reach Out, att delta i organiserade aktiviteter kvällar och helger, att ta ett gemensamt ansvar för verksamheten, att medverka till att goda relationer upprätthålls med sponsorer, bidragsgivare, samarbetspartners, samt att upprätta individuella handlingsplaner med medlemmar och att stödja medlemmarna att uppnå sina individuella mål.