Vart vänder JAG mig när JAG mår psykiskt dåligt?

Till din vårdcentral, till din kontakt sen tidigare inom vården/psyk, till mobila teamet och vid akut tillstånd/behov RING 112. Genom detta nummer kan du komma i kontakt med jourhavande läkare, präst, socialjour, polis mm

Nedan följer några vägar till olika avdelningar du kan vända dig till om du inte har dessa nr sen innan.

De vuxenpsykiatriska mottagningarna i Västra Östergötland är indelade i fyra team. Teamen ansvarar för personer som är 18 till 65 år gamla.

  1. PHE Avd 8, Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby

”Avdelning 8 är Psykiatriska klinikens slutenvårdsavdelning för psykiatrisk akut- och korttidsvård. Avdelningen bedriver allmän vuxen- och äldrepsykiatri samt missbruksvård i form av tillnyktring och avgiftning under medicinskt säkra former.”
Tel 010-104 82 48     Telefontid – Dygnet runt

  1. Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby, Motala

”Psykiatricentrum bedriver verksamhet inom fem områden. Enheten omfattar vuxenpsykiatri, beroendevård, ungdomshälsa, barnhälsa samt barntraumateam. De flesta av våra patienter bor i kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög.”

Tel 010-103 00 00

  1. Psykiatriskt team 3 Motala, Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby

”De flesta patienter som har kontakt med team 3 är listade hos vårdcentralerna Lyckorna och Vadstena.”

Tel 010-105 98 85             Telefontid – 08.00-14.20

Växel 010-103 00 00       Telefontid – Mån-tors 08.00-14.20   fredag 08.00-13.50

  1. Psykiatriskt team 4 Motala, Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby

”De flesta patienter som har kontakt med team 4 är listade hos vårdcentralerna Borensberg, Brinken och Marieberg.”

Tel: 010-105 98 85          Telefontid – 08.00-14.20

Växel 010-103 00 00      Telefontid – Mån-tors 08.00-14.20    fredag 08.00-13.50

Vuxenpsykiatrin i Motala, Vadstena

”Psykiatri- och habiliteringsenheten bedriver vård inom samtliga psykiatriska vårdformer det vill säga akutsjukvård, slutenvård, öppenvård och specialiserad hemsjukvård.”
Tel 010- 103 00 00

Mobila teamet Motala och Mjölby

”De mobila omvårdnadsteamen är vuxenpsykiatrins akutresurs och bedriver psykiatrisk hemsjukvård som alternativ till traditionell slutenvård. Verksamheten bedrivs under hela dygnet. Akutinsatserna sker huvudsakligen efter telefonsamtal i form av hembesök med stödjande samtal till patienter och anhöriga.”

Motala      Tel 010-104 70 42          Telefontid – Dygnet runt

Mjölby      Tel 010- 104 86 39         Telefontid – Dygnet runt

PMÄ – Psykiatriska mottagningen för äldre vänder sig till personer från 65 års ålder.
Tel: 010-105 98 84
                     Växel: 010-103 00 00                 telefontider mån-fre 08.00-14.30

För mer information; https://www.1177.se/Ostergotland/hitta-vard/kontaktkort/Psyk-mottagning-for-aldre-Motala-Psykiatriska-kliniken-i-Motala-Mjolby/

Ungdomshälsan vänder sig till ungdomar tills den dag du fyller 26 år

”Ibland är det svårt att veta vart man skall vända sig med sina frågor och bekymmer. Behöver du hjälp, råd eller stöd, förändra något i ditt liv eller prata med någon. Då finns Ungdomshälsan, här samarbetar medarbetare från olika verksamheter för att på bästa sätt hjälpa dig med dina behov.”
Tel: 010-104 76 90

För mer information; https://www.umo.se/hitta-mottagning/kontaktkort/Ungdomshalsan-Motala/

Umo här kan du hitta mer stöd som ungdom, för mer information se; https://www.umo.se/att-ma-daligt/om-du-mar-daligt/

Stödlinjer och telefonjourer

Via denna länk når du till flera olika organisationer som ger stöd via telefon, epost eller chatt. Det är kostnadsfritt och anonymt om du inte vill berätta vem du är. Här nedan hittar du kontaktuppgifter till stödlinjer, telefonjourer som du kan kontakta;

https://www.1177.se/Ostergotland/liv–halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon/