Måndag 6/2

08:30   –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

14:15-14:30  –   Fika

 16:00  –   Huset stänger

Tisdag 7/2

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

13:30-15:50  –   Husmöte på huset eller via Webex/meetings
Länk: https://fh.webex.com/meet/motala18
Mötesnummer: 731 654 816  

14:00-14:30  –   Fika

15:00-15:30  –   Digital Avslappning via Webex/meetings
 Länk: https://fh.webex.com/meet/motala18
 Mötesnummer: 731 654 816

 16:00  –   Huset stänger

Onsdag 8/2

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:15-10:30  –   Frukost

11:00-12:00 – Korpenhallen

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

14:15-14:30  –   Fika

15:00-18:15  –   Social aktivitet: Origami

Torsdag 9/2

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:30-12:00 – Mimi Folkhögskola – Hälsa och Balans 1

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

13:30-15:00 – Mimi Folkhögskola –Hälsa och Balans 2

13:50-15:00  –   Nationella veckomötet 

14:15-14:30  –   Fika

 16:00  –   Huset stänger

Fredag 10/2

08:30  –   Huset öppnar

09:00-09:15  –   Enhetsmöte

10:00-11:00 –   Nybesök

10:15-10:30  –   Frukost

12:00-13:00  –   Lunch (Lunchpromenad 12:30-13:00)

13:00-13:15  –   Enhetsmöte

14:00-15:00  –   AW Fika

 15:00  –   Huset stänger

KOM IHÅG ATT VI FINNS HÄR FÖR DIG
Om du t.ex. behöver hjälp med att ta kontakt med myndigheter, jobb, utbildning, eller om du vill boka in ett individuellt möte för Vägar Ut!

Ha en trevlig helg!