Fontänhusmodellen ger:

  • En arbetsgemenskap
  • En arbetsinriktad dag
  • Frivillighet
  • Meningsfulla (riktiga) arbetsuppgifter
  • Social gemenskap
  • Känslan av vara behövd

Medlemskapet i ett Fontänhus bidrar till att återta förlorad mark. Där ses man som frisk och duglig, får möjlighet att omvärdera sig själv och bryta sina egna fördomaroch föreställningar om psykisk ohälsa.

För individen innebär medlemskapet i Fontänhuset att det alltid finns en egen plats att komma till där man alltid är
välkommen och kan utvecklas, ett ställe där man har ”tillåtelse” att må bra.

Där får man ta del av socialt nätverk, återta sociala koder som har gått förlorad, får stöd i sin drömmar och förhoppningar om framtiden liksom i boende och vardag.
Det kan innebära en stor avlastning för familj och vänner, som därmed mår bättre., och leda till förbättrande relationer i de egna sociala nätverken.