Välkommen till Motala Fontänhus

Till Alla Medlemmar

Kom ihåg att meddela oss om du byter telefonnummer eller flyttar, så att vi kan nå dig.

Motala Fontänhus

Det är en plats för dig som lever med psykisk ohälsa. Med hjälp av en psykosocial och ARBETSINRIKTAD rehabilitering tar vi tillvara på DIN KUNSKAP. Vi tar tillvara och utvecklar människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Vi bryter isolering och hjälper till att strukturera upp dagen. Genom en inkluderande och inbjudande miljö kan människor oavsett bakgrund delta. Fontänhuset hjälper människor att bygga upp en hållbar tillvaro! En förutsättning för att Motala Fontänhus ska fungera och kunna erbjuda allt från funktionella till rena lokaler, mat, fika och olika aktiviteter är att DU som MEDLEM deltar och bidrar efter din förmåga när du är i huset.

Motala Fontänhus är en Ideell förening som startade 2012.  Vi är 1 av 14 Fontänhus i Sverige och vi finns till för alla som vill komma till oss från Östergötland. Motala Fontänhus finns till för våra medlemmar och stöttas idag av kommuner, regionen och myndigheter.

Som medlem blir du stärkt i dig själv och känner en tillit till din egen förmåga.

Välkommen till oss!

Fontänhus gör skillnad

Välkommen att ta del av slutrapporten som Payoff har tagit fram på uppdrag av Sveriges Fontänhus Riksförbund. Uppdraget var att genomföra en extern utvärdering av fontänhusens verksamhet i Sverige.

220126 Fontänhus Slutrapport