Vi räddar liv!


 

Psykisk ohälsa beräknas drabba minst 25 % av befolkningen någon gång under livet. Några drabbas hårdare, kanske genom en kronisk sjukdom. För män mellan 15 och 65 år är självmord den vanligaste dödsorsaken och personer som har allvarlig psykisk ohälsa lever i regel 15-20 år kortare än genomsnittet.

Psykiatriker och medicinering kan minska symtomen men har ingen lösning på isolering, minskade sociala nätverk och minskad självkänsla. Vi har lösningen, vi erbjuder en chans till återhämtning, en social gemenskap, en ökad självkänsla och något meningsfullt att göra. Internationell forskning visar att medlemmar på ett Fontänhus har mindre behov av klinisk vård och många vittnar om att de inte tror att de skulle levt i dag om inte Fontänhuset funnits.

Fontänhusmodellen (internationellt används termen Clubhouse istället för Fontänhus) är en evidensbaserad modell som bygger på en samhällsbaserad och terapeutisk miljö. Det första Fontänhuset startade i mitten av 1940-talet i New York och har under 70 års tid bevisat att det är en fungerande modell. Idag finns det cirka 300 Fontänhus i 30 länder som alla arbetar på samma sätt. Genom 37 internationella riktlinjer kontrolleras verksamheten och alla Fontänhus utvärderas vart tredje år av Clubhouse International som är en internationell paraplyorganisation.

På Fontänhusen arbetar medlemmar och handledare sida vid sida med allt som behövs för att Fontänhuset ska fungera. Men det är inte bara arbetsuppgifterna i sig som är viktiga, processen där medlemmar erbjuds en möjlighet att ta ansvar, att utveckla och lära sig nya färdigheter, att bygga upp sitt självförtroende och att känna sig behövda en mycket viktig del av modellen.