Om oss

Motala Fontänhus är en ideell förening som startade 2012. Vi är ett ackrediterat Fontänhus som arbetar utifrån de 37 internationella riktlinjer som finns.

Sedan starten har vi fått 155 medlemmar och i genomsnitt så är det ca 7-15 medlemmar på Fontänhuset varje dag. I verksamheten finns det också två anställda, inklusive verksamhetschef. Många av våra medlemmar börjar arbetsträna, får arbete eller börjar studera efter en tids medlemskap.

Arbetsveckan är måndag till fredag då vi tillsammans utför alla de arbetsuppgifter som behövs för att Fontänhuset ska fungera. Vi har två arbetsteam som ansvarar för de olika arbetsuppgifter som behöver utföras. Varje dag har vi två enhetsmöten, ett på förmiddagen och ett efter lunch, där vi fördelar arbetsuppgifter utifrån hur angelägna de är och vad medlemmarna vill göra.

Vi har också ett utarbetat program för att stötta medlemmar som vill komma ut på arbetsmarknaden eller som vill studera. Här kan medlemmarna få stöd i sitt arbetssökande eller förberedelser inför studier. Medlemmar kan också få stöd i myndighetskontakter, kontakter med sjukvården, hyresvärdar, stöd att leva ett hälsosamt liv och så vidare. Allt stöd kan ges både av handledare och andra medlemmar.

Fontänhuset har också ett fritidsprogram där den sociala gemenskapen står i fokus. Vi har öppet en kväll i veckan, samt alla större helgdagar så som julafton och midsommarafton.