Om oss


Motala Fontänhus är en ideell förening som startade 2012. Vi är ett ackrediterat Fontänhus som arbetar utifrån de 37 internationella riktlinjer som finns.

Sedan starten har vi fått 115 medlemmar varav 87 stycken besökte Fontänhuset någon gång under 2018 och i genomsnitt så är det ca 15 medlemmar på Fontänhuset varje dag. I verksamheten finns det också fyra anställda. Fler än 30 medlemmar har börjat arbetsträna, fått arbete eller börjat studera sedan vi öppnade.

Arbetsveckan är måndag till fredag då vi tillsammans utför alla de arbetsuppgifter som behövs för att Fontänhuset ska fungera. Vi har två arbetsteam som ansvarar för de olika arbetsuppgifter som behöver utföras. Varje dag har vi två enhetsmöten, ett på förmiddagen och ett efter lunch, där vi fördelar arbetsuppgifter utifrån hur angelägna de är och vad medlemmarna vill göra.

Vi har också ett utarbetat program för att stötta medlemmar som vill komma ut på arbetsmarknaden eller som vill studera. Här kan medlemmarna få stöd i sitt arbetssökande eller förberedelser inför studier. Medlemmar kan också få stöd i myndighetskontakter, kontakter med sjukvården, hyresvärdar, stöd att leva ett hälsosamt liv och så vidare. Allt stöd kan ges både av handledare och andra medlemmar.

Fontänhuset har också ett fritidsprogram där den sociala gemenskapen står i fokus. Vi har öppet en kväll i veckan och alla större helgdagar så som julafton och midsommarafton, vi har aldrig stängt mer än två dagar i rad.

 

Lite bilder ifrån Fontänhuset