Varför medlem på Motala Fontänhus?

Motala fontänhus är en plats för dig mellan 16 – 65 år som lever med psykisk ohälsa och har ett mål att gå ut i arbete eller studier i framtiden. Med hjälp av en psykosocial och arbetsinriktad rehabilitering tar vi tillvara på och utvecklar människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Vi bryter isolering och hjälper till att strukturera upp dagen. Genom en inkluderande och inbjudande miljö kan människor oavsett bakgrund delta, då man deltar på sina villkor utifrån sina färdigheter. Medlemskapet är kostnadsfritt och har ingen tidsbegränsning.

Vi är uppdelade i 2 enheter, kök & trädgård samt administration & media. På varje enhet arbetar medlemmar och handledare tillsammans så att dagens arbetsuppgifter blir utförda.

Att komma till Fontänhuset är frivilligt men när man är här förväntas man att delta i den arbetsinriktade dagen på sin respektive enhet.

 

Vanliga frågor och svar om medlemskap

Måste jag ha en särskild diagnos för att bli medlem?
Nej, medlemskapet kräver ingen specifik diagnos men vår verksamhet riktar sig till personer som har psykisk ohälsa, inte funktionsnedsättningar som omfattas av LSS-lagstiftningen.

Tar ni emot personer på sysselsättning/arbetsträning via Arbetsförmedlingen?
Ja, det gör vi. Berätta gärna vid bokningen av nybesöket att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Din handläggare är givetvis välkommen att kontakta oss samt följa med på nybesöket för mer information.

Hur blir man medlem?
Inledningsvis kommer du till oss på ett nybesök där vi kort berättar om Motala Fontänhus och ger dig en bild av vår verksamhet. Efter nybesöket och uppföljningsbesök är du välkommen att börja introduktion. Introduktionen innebär att du under en tid (2-3 gånger) deltar i och bekantar dig med verksamheten. Om det skulle visa sig att Motala Fontänhus inte är någonting för dig under introduktionen försöker vi hänvisa dig vidare.

När du bestämt dig för att bli medlem erbjuds du göra en enkel handlingsplan tillsammans med en handledare. Handlingsplanen handlar om dina mål och förväntningar och även vilket stöd du önskar från oss.

Schema?
Medlemskapet är frivilligt och du bestämmer själv när du vill vara på huset. Det finns inga fasta scheman.

Är arbetet på fontänhuset avlönat för medlemmarna?
Eftersom medlemskapet är frivilligt är medlemmarnas arbete inte avlönat. Motala Fontänhus är en rehabiliteringsverksamhet och syftet med arbetet du utför i den arbetsinriktade dagen är att utveckla självförtroende och självkänsla, stödja din återhämtning och stärka dig som individ för att du sedan ska kunna ta dig vidare ut i arbete och / eller studier.


HUSETS TRIVSELREGLER

  1. HEL OCH REN Det finns allergiker på huset. Undvik starka dofter och djurhår på kläderna, rolla gärna kläderna innan du kommer hit.
  1. SYMPTOM Har du sjukdomssymptom, även lindriga, stanna hemma!
  1. FÖLJ TIDEN Respektera arbetsschemat och delta i den arbetsinriktade dagen. Rast tar vi 10:15-10:30, 12-13, 14:15-14:30. Ta kontakt med ansvarig för respektive enhet när du kommer, ansvariges namn står på respektive tavla.
  1. RESPEKT Respektera varandra och att vi alla har olika åsikter, religioner, erfarenheter och funktionsvariationer. Tänk på hur du uttrycker dig.

  2. NEJ Respektera att ett NEJ är ett NEJ.

  3. LÅNA Undvik att be om att få låna saker, t.ex. pengar av varandra.

  4. TYSNADSPLIKT Av respekt för varandra så upplyser vi inte om vilka som är eller är medlemmar på huset. Detta gäller även utanför huset och på sociala medier.
  1. SOCIALA MEDIER Tänk på hur du uttrycker dig om och mot Fontänhuset och dess medlemmar på sociala medier. Tänk på att hålla god ton och visa respekt.
  1. NOLLTOLERANS På huset råder det nolltolerans mot alla former av hot, våld, kränkning, trakasserier, alkohol och droger.
  1. AVSLUTA Städa undan efter dig när du är klar, ställ tillbaka och stäng av.