En punkt på årsmötet kommer att vara att byta/förnya våra stadgar. Här nedan kan du läsa både förslag på de nya och även de gamla: