Digitalt frukostmöte: Digitaliseringscenter

Till detta frukostmöte kommer personal från Digitaliseringscenter och berättar om verksamheten och om hur man jobbar med arbetslivsrehabilitering. Digitaliseringscenter är en förbundsfinansierad insats.

Efter anmälan kommer länk till frukostmötet att skickas ut per mejl.

2022-01-21 kl 08.00-09.00

Läs mer och anmäl dig här!

Digitalt frukostmöte: Budget- och skuldrådgivning

Till detta frukostmöte kommer personal från Motala kommun och berättar om deras arbete med budget- och skuldrådgivning för kommuninvånare.

Efter anmälan kommer länk till frukostmötet att skickas ut per mejl.

2022-02-11 kl 08.00-09.00

Läs mer och anmäl dig här!

Digitalt frukostmöte: Hedersrelaterat våld

Till detta frukostmöte kommer personal från Mjölby kommun och informerar om hedersrelaterat våld och berättar om hur man jobbar med att hjälpa och stötta utsatta personer. 

Efter anmälan kommer länk till frukostmötet att skickas ut per mejl.

2022-03-18 kl 08.00-09.00

Läs mer och anmäl dig här!

Digitalt frukostmöte: Vadstena försteg

Till detta frukostmöte kommer personal Vadstena försteg och berättar om insatsen. 

Efter anmälan kommer länk till frukostmötet att skickas ut per mejl.

2022-04-01 kl 08.00-09.00

Läs mer och anmäl dig här!

Digitalt frukostmöte: MiniMaria

 Till detta frukostmöte kommer personal från MiniMaria i Motala och berättar om verksamheten. MiniMaria arbetar med personer upp till 26 år som behöver stöd eller behandling när det gäller alkohol, narkotika eller spel om pengar. Även som närstående är man välkommen till MiniMaria.

Efter anmälan kommer länk till frukostmötet att skickas ut per mejl.

2022-05-06 kl 08.00-09.00

Läs mer och anmäl dig här!

Digitalt frukostmöte: Fontänhusets arbete med unga vuxna

Till detta frukostmöte kommer personal från Motala Fontänhus och berättar om arbetet med unga vuxna på Huset.

Efter anmälan kommer länk till frukostmötet att skickas ut per mejl.

2022-05-27 kl 08.00-09.00

Läs mer och anmäl dig här!