Digitalt frukostmöte: Individuellt stöd till arbete (ISA) 2021-09-10 kl 08.00-09.00

Läs mer och anmäl dig här!  
Anmälan stängs2021-09-07
 

Digitalt frukostmöte: Samordnad individuell plan (SIP) 2021-09-17 kl 08.00-09.00

Läs mer och anmäl dig här!  
Anmälan stängs2021-09-14

Digitalt frukostmöte: Motala Fontänhus

2021-10-08 kl 08.00-09.00

Läs mer och anmäl dig här!  
Anmälan stängs2021-10-05
 

Föreläsning: Tillämpad beteendeanalys (TBA)

2021-10-14 kl 09.00-12.00

OBS! Föreläsningen kommer endast att genomföras om coronaläget tillåter det. Antalet platser är just nu begränsat till gällande restriktioner.

Läs mer och anmäl dig här!  
Anmälan stängs2021-10-08

Digitalt frukostmöte: Försäkringskassan och arbetsförmåga

2021-10-15 kl 08.00-09.00

Läs mer och anmäl dig här!  
Anmälan stängs2021-10-12

Digitalt frukostmöte: Aktivitetsersättning

2021-11-19 kl 08.00-09.00

Läs mer och anmäl dig här!
Anmälan stängs2021-11-16

Digitalt frukostmöte: Digitaliseringscenter

2021-12-03 kl 08.00-09.00

Läs mer och anmäl dig här!
Anmälan stängs2021-11-30