Hej, denna vecka har vi uppmärksammat Internationella Kvinnodagen via vår hemsida genom att dela ut information om evenemang som funnits tillgängliga. Vi är också igång med våra Enhetsmöten digitalt på ett mer strukturerat sätt i ett försök att efterlikna vad man normalt sätt går igenom i huset. Vi har även hunnit med avslappning, promenad, arbete med tidningen och Wiki-projektet. Vi har pratat om att ni som jobbar med Wiki gärna ser att flera medlemmar deltar.

Under utvärderingsmötet förra veckan tillsammans med er medlemmar som deltog diskuterade vi bl.a följande;

Digital Enhetsmöte/Diskussionsgrupp 45 min per tillfälle; varje måndag kl 14.15–15.00 och torsdag kl 10.15–11.00 går vi igenom dagen/veckan, vad man tänkt göra och vad som händer. Under mötet har vi också diskussionsgrupp där går igenom riktlinjer, stadgar, uppdaterade dokument och ev aktuella ämnen.

 Utomhusaktivitet/promenad; Ny tid fr.o.m V11 tisdagar kl 11-12 och fredagar kl 14-15, vi kommer också att planera in flera olika promenadstråk enligt önskemål från er.

 Lunch; pausas from V11 pga för lågt intresse.

 Foto-promenad; 1 gång i månaden med start V12. Då kommer en av medlemmarna att dokumentera/fota i samband med aktiviteten vi planerar för, som har med ångestloppet att göra. Vill du också vara med? Hör av dig till oss i huset.

 Matlagning via WebEx; 1 gång i månaden. En av våra medlemmar har anmält intresse och kan tänka sig att hålla i aktiviteten, vill du också vara med? Hör av dig till oss i huset så vi kan hjälpa till med det praktiska. Vi återkommer så fort vi har en liten grupp som vill laga mat eller baka.

 Odling; flera medlemmar och presumtiva medlemmar har anmält intresse. Under utvärderingsmötet bestämde vi att detta också blir en arbetsuppgift vi kan erbjuda under introduktionen då vi har begränsat med arbetsuppgifter att erbjuda pga covid-19. Vill du också vara med och odla? Hör av dig så vi kan planera för detta.

Tidningen Vintergatan; Vi har en upplaga som nästan är klar som ni arbetat med under 2020, denna kompletteras med input från bl.a tidigare Chef och ny chef och ges ut i mars.  Därefter 1 gång per kvartal. Vill du hjälpa till så hör av dig! Vi har redan några medlemmar som jobbar med den och några som lämnat in underlag som kommer att användas i kommande tidningar. Tidningen ges ut digitalt och mailas till de adresser vi har. Den går att få utskriven men då till en kostnad av 20kr.

Andra aktiviteter; bokcirkel, boul och frisbeegolf diskuterades också.  Vill du delta behöver du inkomma med din intresseanmälan så vi kan planera för detta.

Önskar du ta del av minnesanteckningar från utvärderingsmötet eller har förslag på aktiviteter eller hur en arbetsinriktad dag kan se ut digitalt, hör av dig.

Ångestloppet; under hela V12 kommer vi att uppmärksamma psykisk ohälsa genom att varje dag mellan kl 14.30–15.30 bjuda på fika (pannkakor) och promenera 209 meter utanför huset. Pga restriktionerna som råder måste du ANMÄLA dig till vilken/vilka dagar du kommer. Anmäl dig genom info@motalafontanhus.se eller sms/tel till 079-341 56 10 mer information inom kort.

MISSA INTE NÅGOT!
Se separat flik med schema för; dag/tid/samlingsplats/mötesnummer. Info läggs ut på hemsidan och Facebook.

Digital-avslappning med Fjärilen-Eva Storm; Det är bara att ansluta. Dock VIKTIGT att göra det i tid, senast kl 15.00. Gärna några minuter innan, INTE efter då det stör avslappningen. Du som deltar måste ha kameran på så Eva kan stötta dig om behov finns. 

Vill du ha hjälp med det digitala, WebEx, eller har bytt adress, tel, eller epost, meddela oss. Du når oss via sms/telefon på tel:
079-341 56 10 / epost info@motalafontanhus.se

“När saker går fel, gå inte med dem.” – Elvis Presley

Trevlig helg önskar Elin, Elizabeth och Tina