Internationella kvinnodagen 8 mars

 Den 8 Mars 2022 är det 101 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i riksdagen.
Mycket har skett under detta sekel men jämställdhet och jämlikhet i samhället är på många sätt
än idag fortfarande orättvis och det finns mycket som fortfarande inte är en självklarhet.
Kampen om kvinnors rättigheter samt alla människors lika värde fortsätter.

Vi på Motala Fontänhus vill uppmuntra till att fler människor gör sin
röst hörd och uppmärksamma denna viktiga dag genom att hänvisa till sidor med
mer information
kring dagen och tipsa om föreläsningar mm som kommer äga rum.