Motala fontänhus har en egen tidning som heter Vintergatan där medlemmar gärna får bidra på olika vis. Tidningen Vintergatan ges ut några gånger per år, vill du vara med och bidra till tidningen?

Det går att bidra på flera sätt, antingen genom att skriva artiklar, renskriva material, korrekturläsa innehåll, redigera tidningen och liknande!

Vill du skriva artiklar kan det handla om något som hänt på huset eller olika aktiviteter, boktips, något du varit med om, ett intresse du har och så vidare.

Vi har tidningsmöten där alla som vill får delta, men det går även att arbeta med tidningen under den arbetsinriktade dagen om du inte har möjlighet att närvara på tidningsmöten.

Om du vill få tidningen Vintergatan, hör av dig till receptionen och lämna din mejladress så lägger vi till dig på nästa utskick. Man behöver inte vara medlem för att få tidningen Vintergatan, det går bra ändå. Stödmedlemmar och sponsorer kan också få tidningen om vi har mejladressen. Vi mejlar ut tidningen med pdf-format.