Vägar ut – Arbete och studier

På Motala Fontänhus erbjuder vi våra medlemmar som vill börja arbeta, studera, hitta en praktikplats, göra ett studiebesök eller prova på ett arbete alt studera på distans stöd och hjälp att finna det. Du som är medlem hos oss och är aktiv på huset är välkommen att ta del av Vägar ut stödet.

Hur ser stödet ut?

Stödet kan vara både individuellt och i grupp. Vi träffas 2 gånger i veckan måndagar kl 09.15-10.15 och/eller torsdagar kl 14.30-15.30. Vi kommer att ha öppna träffar där alla oavsett enhet är välkomna att delta och diskutera utifrån sina egna behov och mål.

Möjlighet för individuella träffar/samtal kommer att finnas och bokas in löpande. Inför varje tillfälle planeras det in ett tema som vi utgår ifrån. Du som deltar i Vägar ut är välkommen att komma med önskemål om tema.  Det kan handla om cv-skrivning, kontakt med arbetsgivare, kontakt med skolor, Studievägledare, CSN, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, studiebesök, intervjuträning, skriva personligt brev eller bjuda in arbetsgivare till huset mm.

Vägar ut finns för att stötta dig genom hela processen från början till slut och även efter att du kommit ut. Vårt efterföljande stöd finns så länge du som medlem önskar ha det. Vi finns med hela vägen och stöttar dig utifrån dina egna behov.

Välkommen att delta!