Världspsykiatridagen


Hur är det att leva med psykisk ohälsa? Att vara anhörig? Vilken hjälp kan finnas? Hur pratar vi om psykisk hälsa och ohälsa? Allt detta kommer vi att föreläsa, prata och informera om på världspsykiatridagen den 10/10

Mer information kommer att finnas på hemsidan så småningom när vi börjar närma oss.