Veckoschema v.10

Måndag 4/3 08:30  –   Huset öppnar 09:00-10:00  –   SOF 09:00-09:15  –   Enhetsmöte 10:15-10:30  –   Fika 12:00-13:00  –   Lunch och promenad 13:00-13:15  –   Enhetsmöte 16:00-18:00  –   Guldhjärtat Tisdag 5/3 08:30  –   Huset öppnar 09:00-09:15  –   Enhetsmöte 10:00-11:00  –  Husmöte 12:00-13:00  –  Lunch och promenad 13:00-14:00  –   Tidning/Skriva-möte 13:30-14:00  –  Avslappning med

Verksamhetsberättelse för 2022

      Innehåll Kort om Motala Fontänhus ……………………………………………………………………………………………………………………… 3 Fontänhusen i Sverige ………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Verksamhetschefens ord ……………………………………………………………………………………………………………………………5 Hur har Motala Fontänhus arbetat under 2022 ……………………………………………………………………………………6 Den arbetsinriktade dagen, Socialt program………………………………………………………………………………………….7 Påverkansarbete och information……………………………………………………………………………………………………………..8 Statistik…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Styrelsen 2022……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Verksamhetsplan för Motala Fontänhus 2023, Ekonomi och Finansiering…………………………………….. 11Finansiering och Unga