Verksamhetsberättelse för 2022

      Innehåll Kort om Motala Fontänhus ……………………………………………………………………………………………………………………… 3 Fontänhusen i Sverige ………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Verksamhetschefens ord ……………………………………………………………………………………………………………………………5 Hur har Motala Fontänhus arbetat under 2022 ……………………………………………………………………………………6 Den arbetsinriktade dagen, Socialt program………………………………………………………………………………………….7 Påverkansarbete och information……………………………………………………………………………………………………………..8 Statistik…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Styrelsen 2022……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Verksamhetsplan för Motala Fontänhus 2023, Ekonomi och Finansiering…………………………………….. 11Finansiering och Unga